Odnawialne źródła energii w rolnictwie – fakty i mity

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uniwersytet w Białymstoku wraz z Zakładem Usług Socjalnych i Edukacji w ramach projektu „Zielona energia w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju” finansowanego ze środków KSOW w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023 (Umowa nr KSOW/6/2022/072 z dnia 14 lipca 2022 r.), w dniu 26 października 2023 r. organizuje dla rolników województwa podkarpackiego warsztaty nt. „Odnawialne źródła energii w rolnictwie – fakty i mity”. Warsztaty odbędą się w Przemyślu ul Katedralna 5/20 sala nr 6 Siedziba Zakładu Usług Socjalnych i Edukacji (budynek Urzędu Pracy)  w godz. 9.00-16.00.

Celem warsztatów jest zapoznanie rolników ze znaczeniem odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, możliwościami ich dofinansowania ze środków publicznych, korzyściami i kosztami związanymi z ich instalacją w gospodarstwach rolnych, specyfiką funkcjonowania spółdzielni energetycznych oraz dobrymi praktykami w poszanowaniu energii.

Warsztaty prowadzone będą przez pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Politechniki Rzeszowskiej.

Jak się zgłosić?

Rekrutację uczestników prowadzi Zakład Usług Socjalnych i Edukacji w Przemyślu

Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania poniżej) prosimy przesyłać na adres: przemysl.bhp@mail.com zamieszczając w tytule wiadomości „Odnawialne źródła energii w rolnictwie – fakty i mity”. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kontakt

Szczegółowych informacji o warsztatach udziela:

  • Krzysztof Zaleski

    tel. 509438244

W załączeniu program warsztatów oraz karta zgłoszenia uczestnictwa.