CENNIK

Szkolenie / Zadanie 1 osoba

/ lub
1 zadanie

Szkolenie wstępne ( instruktaż ogólny) od 30 zł
Szkolenie okresowe ( pracownicy na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych) od 40 zł
Szkolenie okresowe (dla pracowników inżynieryjno-technicznych, osób kierujących pracownikami, pracodawców i SIP) od 80 zł
Szkolenia przeciwpożarowe od 35 zł
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy od 30 zł
Opracowywanie i opiniowanie instrukcji bhp na stanowiska pracy od 50 zł
Stały nadzór bhp i p.poż dla firm od 100 zł/mies.
Sporządzenie analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy od 100 zł
Przeprowadzenie dochodzenia oraz sporządzenie protokołu powypadkowego z kartą statystyczną od 150 zł
Sporządzenie rocznej analizy stanu bhp w firmie od 200 zł
Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu od 500 zł