CENNIK

Szkolenie / Zadanie 1 osoba/ lub1 zadanie
Szkolenie wstępne ( instruktaż ogólny) od 50 zł
Szkolenie okresowe ( pracownicy na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych) od 50 zł
Szkolenie okresowe (dla pracowników inżynieryjno-technicznych, osób kierujących pracownikami, pracodawców i SIP) od 80 zł
Szkolenia przeciwpożarowe od 50 zł
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy od 50 zł
Opracowywanie i opiniowanie instrukcji bhp na stanowiska pracy od 150 zł
Stały nadzór bhp i p.poż dla firm od 150 zł/mies.
Sporządzenie analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy od 150 zł
Przeprowadzenie dochodzenia oraz sporządzenie protokołu powypadkowego z kartą statystyczną od 150 zł
Sporządzenie rocznej analizy stanu bhp w firmie od 200 zł
Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu od 500 zł