Ilość godzin kursu 40

 • Podstawy prawne działalności gospodarczej.
 • Określenie podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w kraju, które mają wpływ na prowadzenie własnego przedsiębiorstwa (w tym z Ustawą o swobodzie działalności).
 • Koncesje i zezwolenia niezbędne przy pewnych rodzajach działalności.
 • Nadzorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.
 • Krok po kroku – jak założyć własną firmę?
 • Planowanie i uruchomienie działalności.
 • Organizacja działalności gospodarczej.
 • Finansowanie bieżącej działalności i rozwój firmy.
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
 • Inwestowanie w rozwój firmy.
 • Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS i US.
 • Podstawy marketingu i reklamy.
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w otoczeniu biznesowym.

Cele kursu i korzyści dla uczestnika

 • Zapoznanie się z praktyczną wiedzą na temat prowadzenia działalności gospodarczej w świetle obowiązujących przepisów prawa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Nabycie wiedzy jak zarejestrować i rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 • Poznanie podstawowych obowiązków przedsiębiorcy wobec organów państwowych takich jak np.  ZUS, KRUS, US i inne
 • Zapoznanie się z podstawami marketingu, reklamy i obsługi kontrahentów.