Celem szkolenia jest zarówno teoretyczna jak i praktyczna nauka obsługi urządzeń fiskalnych; (kas fiskalnych, terminali płatniczych). Urządzenia te funkcjonują w dzisiejszym handlu i usługach. Szkolenie jest dla osób które chcą się przeszkolić i przygotować do wykonywania zawodu sprzedawcy. Uczestnik zdobędzie dodatkowe kwalifikacje. Zapozna się również z przepisami dotyczącymi polityki fiskalnej, terminologii fiskalnej Oprócz tworzenia paragonów zostaną omówione zasady wystawiania faktur oraz dokumentów wewnętrznych firmy.

W części praktycznej uczestnik w formie ćwiczeń nabędzie umiejętności obsługi kasy fiskalnej
i terminali płatniczych i będzie umiał:

wystawiać paragony,

drukować poszczególne raporty,

wystawiać faktury VAT,

programować kody w urządzeniu fiskalnym

obsługiwać terminale płatnicze.

Program szkolenia – liczba godzin 48

  • Wprowadzenie do terminologii fiskalnej
  • Omówienie przepisów dotyczących polityki fiskalnej.
  • Podstawowe przepisy o kasach
  • Obsługa kas fiskalnych i terminala płatniczego
  • Omówienie zawartości raportów fiskalnych
  • Wystawianie faktury VAT.
  • Tworzenie i drukowanie dokumentów wewnętrznych firmy