Kod zawodu 4110

Zakres szkolenia pracownika biurowego polega na przygotowaniu do pracy praktycznie w każdej jednostce począwszy od małej firmy, urzędu, po duże korporacje i przedsiębiorstwa. Obowiązki pracownika biurowego zależą od charakteru urzędu, firmy czy korporacji, jego wielkości oraz modelu zarządzania. Pracownik biurowy zajmuje się szeroko pojmowaną dokumentacją. Prowadzi rozmowy telefoniczne, organizuje spotkania, asystuje kierownictwu, obsługuje klientów i petentów. Przygotowuje dokumenty, sprawozdania, pisma, odpowiedzi, raporty, porządkuje oraz archiwizuje dokumentację firmy itp. z wykorzystaniem dedykowanych programów komputerowych.

Program kursu, liczba godzin 120

  • Organizacja pracy biurowej.
  • Rodzaje, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów.
  • Prowadzenie i obsługa korespondencji.
  • Podstawy pracy z komputerem, obsługa sprzętu, drukowanie, praca z tekstem.
  • Podstawy pracy w sieci, podstawy pracy w Internecie, korzystanie z przeglądarek, w tym informacje uzyskane z Internetu, wyszukiwanie informacji.
  • Podstawy pracy w sieci, w tym prawa autorskie, narzędzia komunikacyjne, korzystanie z poczty elektronicznej.
  • Podstawy pracy w sieci.
  • Obsługa edytorów tekstu, przetwarzanie tekstów, tworzenie dokumentów.
  • Obsługa edytorów tekstu, w tym formatowanie, tworzenie tabel, korespondencja seryjna, przygotowanie wydruków.
  • Obsługa arkuszy kalkulacyjnych, w tym reguły i funkcje, formatowanie arkusza, wykresy.