37-700 Przemyśl

ul Katedralna 5/20

biuro tel. 531 737 272

tel. 509438244

email przemysl.bhp@gmail.com

obserwuj nas https://www.facebook.com/search/top?q=zak%C5%82ad%20us%C5%82ug%20socjalnych%20i%20edukacji