KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH

Organizowany przez Zakład Usług Społecznych i Edukacji kurs kierowników wycieczek szkolnych adresowany jest  przede wszystkim do nauczycieli różnych typów placówek i szkół oraz specjalności.
Osoba, która zdobędzie odpowiednie przeszkolenie podczas przewidywanych 15 godzin kursu, zyskuje uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych, wraz z wiążącymi się z tym prawami i obowiązkami organizatora i opiekuna wycieczek. Celem kursu jest również zapoznanie uczestników z koniecznymi wymogami znajomości zasad bezpieczeństwa zdrowia i życia podopiecznych. Atutami osób podejmujących uczestnictwo w kursie będą umiejętności organizacyjne i właściwe podejście, przekładające się na dobry kontakt z dziećmi.
Posiadamy zgodę Kuratorium Oświaty na prowadzenie kursów.

Wymagania:

  • odpowiednie wykształcenie (osoba podejmująca uczestnictwo w kursie uprawniającym do
    wykonywania funkcji kierownika wycieczki szkolnej powinna mieć przygotowanie pedagogiczne);
  • odporność na stres;
  • dobra kondycja psychofizyczna.

Termin realizacji kursu po zgłoszeniu 10 osób na bieżąco przeważnie raz w miesiącu 🙂
Ilość godzin: 15 godzin,   (3 spotkania po 5 godz.)
Cena uczestnictwa w kursie: 100 zł/os.
Miejsce odbywania kursu: Przemyśl, ul Katedralna 5/20

lub na terenie zamawiającego na terenie całej Polski

Zobacz również

Kurs wychowawców kolonii i obozów

Kurs kierowników kolonii i obozów