Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, Odbiorcami kursu mogą być przedsiębiorcy, którzy chcieliby w swojej firmie zatrudniać stażystów lub praktykantów (np. zakłady fryzjerskie, zakłady stolarskie, placówki handlowe, zakłady produkcyjne i inne) oraz inne osoby chętne poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania zawodu.

  • Kurs skierowany jest do osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu. 
  • Ukończenie kursu uprawnia do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu w oparciu o znajomość metod nauczania i wychowania.
  • Głównym celem praktyki metodycznej jest doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnych ze specjalnością zawodową. Uczestnik powinien mieć możliwość zastosowania zdobytej w czasie kursu wiedzy teoretycznej oraz wykorzystania jej w działaniu praktycznym.
  • Uczestnik sam dokonuje wyboru placówki (branża rzemiosła dowolna), w której będzie odbywał praktyki.

Tematyka

  • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy (5 h).
  • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor-osoba ucząca się” (8h).
  • Metodyka praktycznej nauki zawodu (27h).
  • Umiejętności dydaktyczne – praktyka (8h).
  • Czas trwania:40 godzin dydaktycznych oraz praktyka 8 godzin dydaktycznych.

Cena: 700 PLN