KURS KIEROWNIKÓW KOLONII I OBOZÓW

Organizowany przez naszą firmę kurs kierowników kolonii i obozów ma na celu kompleksowe przygotowanie zainteresowanych osób do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dzięki nabytym umiejętnościom w zakresie organizacji wypoczynku, zapoznania się z obowiązkami na stanowisku kierownika kolonii oraz nabyciem odpowiedniej wiedzy o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia i życia uczestników zorganizowanych kolonii i obozów, kursanci będą mogli połączyć przyjemność aktywnego wypoczynku z praktyczną formą zarobkowania. Prowadzenie kursu jest opatrzone zgodą Kuratorium Oświaty. Pozyskane umiejętności pozwolą na podjęcie zajęcia w charakterze kierownika kolonii i obozów, nadzorowanie i kontrolę wypoczynku ich uczestników.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat;
  • minimum średnie wykształcenie;
  • dobra kondycja psychofizyczna;
  • predyspozycje do pracy z dziećmi.

Przewidywany termin realizacji kursu: 17-21 grudnia 2018
Czas trwania kursu : 10 godzin
Cena kursu: 100 zł/os.
Miejsce odbywania kursu: Przemyśl, ul. Katedralna 5/20