Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie miał do czynienia z zagrożeniem czyjegoś życia. Wykonując zawody, stwarzające ryzykowne dla naszego zdrowia i życia sytuacje, ale także i na co dzień , w domu czy na ulicy możemy zetknąć się z zagrażającymi życiu bliskich i obcych nam osób przypadkami i zdarzeniami. Czasami tylko szybka reakcja i udzielenie potrzebującemu niezbędnej pomocy przedmedycznej, może uratować mu życie. Co powinieneś wiedzieć, by w sytuacjach, kiedy jest ono zagrożone, nie pozostawać biernym, tylko udzielić niezbędnej pomocy? Wystarczy skorzystać z oferty kursu, organizowanego przez Zakład Usług Socjalnych i Edukacji, prowadzonego przez
doświadczonego instruktora, kładącego szczególny nacisk na trening praktyczny.

Kto może skorzystać z kursu pierwszej pomocy?
Oferta kursu pierwszej pomocy, obejmująca wstępną i dodatkową pomoc przedmedyczną dla dzieci i
dorosłych, jest skierowana do firm i osób fizycznych bez limitów wiekowych.

Czego można nauczyć się na kursie?
Kurs ma na celu nauczyć uczestników podstawowych umiejętności ratowniczych, prawidłowej oceny
sytuacji i wykonania podstawowych zabiegów przed wezwaniem fachowej pomocy. Umiejetności
jakich nabędą uczestnicy kursu obejmują pomoc poszkodowanemu przez między innymi: ułożenie go
w bezpiecznej pozycji, resuscytację krążeniowo – oddechową, postępowanie w przypadku zadławień,
złamań, krwotoków, obsługiwanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego i wiele dodatkowych
czynności ratowniczych, przy jednoczesnym zadbaniu o własne bezpieczeństwo podczas
wykonywania tych czynności.

Korzyści z uczestnictwa w kursie pierwszej pomocy.
Podstawową i najwyższą korzyścią, jaką osiągniesz po ukończeniu kursu jest wiedza na temat technik
udzielania pierwszej pomocy potrzebującym. Dokumentem potwierdzającym umiejętności w zakresie
pomocy przedmedycznej jest certyfikat, który otrzymuje każdy uczestnik kursu.

Cena kursu:
Cena jest indywidualnie ustalana przez instruktora i uzależniona od ilości osób uczestniczących w
kursie oraz programu szkolenia.

Miejsce kursu:
Przemyśl, ul. Katedralna 5/20
przemysl.bhp@gmail.com