Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Odbiorcami kursu mogą być przedsiębiorcy, którzy chcieliby w swojej firmie zatrudniać stażystów lub praktykantów (np. zakłady fryzjerskie, zakłady stolarskie, placówki handlowe, zakłady produkcyjne i inne) Kierowany jest również dla osoby, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania zawodu.

Kurs skierowany jest do osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu.
Ukończenie kursu uprawnia do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu w oparciu o znajomość metod nauczania i wychowania.
Głównym celem praktyki metodycznej jest doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnych ze specjalnością zawodową. Uczestnik powinien mieć możliwość zastosowania zdobytej w czasie kursu wiedzy teoretycznej oraz wykorzystania jej w działaniu praktycznym.
Uczestnik sam dokonuje wyboru placówki (branża rzemiosła dowolna), w której będzie odbywał praktyki.