Branża handlowo – usługowa to branża generującą dużą ilość stanowisk pracy. Z pewnością jest wiele osób, które wiążą swoją przyszłość z tym sektorem, a skoro jest popyt i podaż, to należy jeszcze nabyć
odpowiednie umiejętności, tak, by móc samodzielnie pracować na stanowisku z kasą fiskalną. Niezależnie od tego, czy pracujemy u kogoś, czy prowadzimy własną działalność, umiejętność obsługiwania kas fiskalnych z pewnością bardzo się nam przyda. Dzięki czynnemu uczestnictwu w kursie usprawnimy swoją pracę na stanowisku np. sprzedawcy, nauczymy się sporządzać raporty dobowe i miesięczne, wystawiać i anulować paragony oraz wykonywać wszystkie inne czynności związane z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych.

Czego dowiemy się uczestnicząc w kursie?
Uczestnicy kursu zyskują wiedzę na temat podstawowych funkcji kasy fiskalnej, nauczą się jak obsługiwać płatności za pomocą urządzeń fiskalnych oraz jak organizować sprzedaż, usprawniając swoją pracę. Zdobędą praktyczną wiedzę na temat obsługi wszystkich funkcji kasy fiskalnej, sporządzania raportów, zasad zastosowania kas fiskalnych w różnego typu punktach usługowo-handlowych. Wiadomości z zakresu teorii połączone są z przystępnie prowadzonymi zajęciami praktycznymi, mającymi na celu przyswojenie ogólnej wiedzy o funkcjonowaniu kas fiskalnych.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje po jego ukończeniu certyfikat, potwierdzający nabyte umiejętności.

Cena kursu: 150/os.
Ilość godzin: 12
Termin kursu : ustalany wspólnie z zainteresowanymi uczestnictwem.
Miejsce kursu:
Zakład Usług Socjalnych i Edukacji
37-700 Przemyśl, ul. Katedralna 5/20
przemysl.bhp@gmail.com
tel: 531 737 272