Zakład Usług Socjalnych i Edukacji zachęca do czynnego wzięcia udziału w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego organizowane będą darmowe szkolenia. Chętni do nabycia nowych kwalifikacji mogą wybierać w szkoleniach:

 • techniki sprzedaży;
 • pomoc kuchenna;
 • pracownik biurowy (z certyfikatem ECCC).

Warunki konieczne do podjęcia szkolenia to:

 • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej ( potwierdzone zaświadczeniem z
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej);
 • adres zamieszkania w powiecie przemyskim – poza samym miastem Przemyśl;
 • ukończone 18 lat.

Osoby preferowane do wzięcia udziału w szkoleniach:

 • bezrobotne – niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • bezrobotne z III profilem – zarejestrowane w Urzędzie Pracy w Przemyślu;
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
 • uczące się – studenci zaoczni, niezarejestrowani e Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe.
Ilość godzin : szkolenia trwają około 80 godzin.
Miejsce odbywania szkoleń:
Zakład Usług Socjalnych i Edukacji
37-700 Przemyśl, ul. Katedralna 5/20
tel. 531 737 272
e-mail : przemysl.bhp@gmail.com